Osuszanie fundamentów - najskuteczniejsze metody osuszania murów.
13 listopada, 2018

METODY OSUSZANIA

Osuszanie fundamentów – kilka słów o kapilarnym podciąganiu wilgoci

w przypadku osuszanie fundamentów reprezentowany jest pogląd, iż wykonanie wtórnej izolacji poziomej likwiduje problem podciągania kapilarnego. Jeśli cokół budynku jest silnie zawilgocony i obciążony solami, to z pomocą zabiegów osuszania murów przez podcięcie fundamentów zlikwidować symptomy.  Z tego też powodu, zanim zaplanujemy zabiegi naprawcze w naszym budynku, konieczne jest poznanie przyczyn zawilgocenia fundamentu, tylko dzięki głębszemu zapoznaniu się z problem uda nam się odpowiednie osuszyć fundamenty w naszym mieszkaniu.

 

O czy nie wolno zapomnieć podczas osuszania fundamentów?

W obszarze osuszanego fundamentu agresywne sole występują w dużych stężeniach, a ponieważ cechują się higroskopijnością powodują dodatkowe jego zawilgocenie. Jeśli jednak w ramach badań wstępnych i analityki laboratoryjnej zostanie zdiagnozowane, że zawilgocenie budowli rzeczywiście spowodowane jest wyłącznie kapilarnie podnoszącą się wilgocią. lub też jest ona współprzyczyną, należy podjąć działania w celu naprawy tego stanu rzeczy i opracować koncepcję naprawy.

Metody na wilgoć kapilarną – czyli jak skutecznie osuszyć fundamenty w mieszkaniu

Znajdujące tu zastosowanie metody mechaniczne takie jak:

metody chemiczne:

i metody elektro-fizyczne:

nazywane są również technologiami osuszania. To określenie jest jednak niezbyt trafne, jako że uzupełniające wykonanie izolacji poziomej wprawdzie zapoczątkowuje proces osuszania muru, samo przez się jednakże osuszania spowodować nie może. Obecna w murze ponad płaszczyzną izolacji wilgoć może zaniknąć tylko na skutek usunięcia z zewnątrz (wyparowywania).

Zasadniczą przesłanką likwidacji kapilarnie podnoszącej się wilgoci jest wykonanie wtórnej izolacji poziomej wraz z koniecznymi zabiegami osłonowymi. Dopiero wówczas, gdy usunięta zostanie przyczyna zawilgocenia muru, może on ulec osuszeniu w rezultacie wyparowania zawartej w nim wody. Szybkość osuszania zależy od grubości muru, stopnia zawilgocenia i zanieczyszczenia solami, warunków klimatycznych obiektu i opływających ścianę strumieni powietrza, jak również właściwości powierzchni ścian.