Listopad 14, 2018

PODCINANIE ŚCIANY

Osuszanie ściany metoda V (dwuskośna)

Inną, również starszą metodą przerywania kapilarności w osuszanych ścianach jest technologia podcinania muru V, dwuskośnego, nazywana również metodą Kunz’a. Stanowi ona rozwinięcie relatywnie pracochłonnej metody rdzeni wiertniczych, w przeciwieństwie do łańcuchowego podcinania muru , wykonuje się tu z pomocą piły tarczowej , niezależne poziome nacięcia po obu stronach osuszanego muru, pod kątem od 10° do 30°. Powstająca w ten sposób szczelina ma szerokość ok. 2 cm i prowadzona jest do 3 cm głębiej niż przebiega oś środka muru. Ponieważ w tej metodzie mur nie jest całkowicie przecinany, szczelina może zostać poprowadzona na długim odcinku bez zagrożenia statyki budynku. Przynajmniej 40% przekroju osuszanego muru pozostaje nie podcięte.

Hydrofobizacja szczeliny w osuszanej ścianie

Zanim szczelina w podciętej ścianie zostanie wypełniona, hydrofobizuje się ją. Hydrofobizację wykonuje się w tym celu, aby mur nie wchłonął wody z wprowadzonej następnie do szczeliny zaprawy. Dodatkowo hydrofobizuje się osuszany mur powyżej i poniżej obszaru nacięcia. W szczelinę wprowadza się następnie wysokojakościową, cementową i pęczniejącą upłynnioną zaprawę o niskim stosunku wody do cementu. Następuje silne zespolenie zaprawy z murem, a niski wskaźnik wodno-cementowy sprawia, że tworzy ona lub beton zalewowy warstwę nieprzepuszczalną dla pary wodnej i wody.

Zaklejanie podcięcia w murze

Gdy tylko zaprawa w pierwszej szczelinie osiągnie wytrzymałość otaczającego ją osuszanego muru – co przy średnich temperaturach jest możliwe już po 1415 godzinach – wykonuje się drugą szczelinę, która powinna być tak głęboka aby krzyżowała się z pierwszą. W ten sposób powstaje warstwa zaprawy przechodząca przez cały jej przekrój. Korzystne jest, że w metodzie tej nie są potrzebne żadne stalowe kliny wspierające lub też inne pomoce.

Także i ta technologia wymaga relatywnie wielu nakładów, jako że osuszany mur musi zostać w dwóch etapach z obu jego stron przecięty. Do tego dochodzi czas schnięcia i twardnienia zaprawy. Metody tej nie można zastosować w przypadku muru grubego i w przypadku osuszania muru   dwuwarstwowego.