Osuszanie murów - zastosowanie technologi podcięcia muru.
7 czerwca, 2017

TECHNOLOGIE OSUSZANIA

Osuszanie murów metodą cięcia w technologii  PRINZ

Dlaczego wybrać technologię osuszania murów PRINZ?

 • zaraz po wykonaniu usługi następuje natychmiastowe i trwałe odcięcie od wilgoci.
 • profesjonalnie  wykonana  usługa to 100% gwarancja na zabezpieczenie budynku przed wilgocią podciągającą kapilarnie, aż do końca jego trwałości technicznej.
 • wykonana z masywnych, grubych płyt polietylenowych lub poliestrowych  zbrojonych włóknem szklanym izolacja pozioma, odporna jest na uszkodzenia mechaniczne, występujące w murach związki chemiczne czy korozję.
 • bez względu na stan zawilgocenia budynku oraz rodzaj materiału budowlanego, z którego wykonane są ściany , osuszanie murów metodą PRINZ całkowicie zapobiega podciąganiu wilgoci
 • osuszanie ścian z wykorzystaniem  technologii PRINZ nie wpływa na statykę budynku  -„osiadanie”. Precyzyjnie dobrana prędkość  liniowa  narzędzi  tnących oraz wolny  posuw cięcia, nie powoduje  drgań , które mogłyby powodować uszkodzenia. Cięcie prowadzone jest metrowymi odcinkami. Poprzez  odpowiednie klinowanie szczeliny całkowicie zapobiega osiadaniu murów i nie powstają  pęknięcia  ścian. Z tych  powodów wybór metody PRINZ zapewnia pełne  bezpieczeństwo dla każdej budowli. W  powstające w wyniku podcinania ubytki w murze  wtłaczana jest pod ciśnieniem 5 bar zaprawa.  Specjalistyczne środki pomocnicze zawarte w zaprawie powodują między innymi pęcznienie  i bezskurczowe zastyganie zaprawy.
 • w przeciwieństwie do konkurencyjnych metod, osuszanie z wykorzystaniem  technologii PRINZ Nie powoduje konieczności  wykonywania późniejszej obsługi  serwisowej  czy pomiarów stanu zawilgocenia ścian.
 • atutem osuszania ścian metodą PRINZ jest szybkość i sprawność wykonywanej usługi. W domu  o wymiarach 10x10m, przy grubości muru 0,5m (razem ok. 20m² ) podcięcie murów wraz z ułożeniem  nowej izolacji poziomej zajmuje ok. 3 dni robocze.

Technologia PRINZ gwarantuje:

 • natychmiastowe odcięcie kapilarnego podciągania wody z gruntu, co (przy wyeliminowaniu innych przyczyn powstawania wilgoci i odpowiedniej wentylacji pomieszczeń) prowadzi do samoczynnego wyschnięcia murów
 • zminimalizowanie strat cieplnych,
 • poprawę mikroklimatu w budynku,
 • uwolnienie się od konieczności przeprowadzania  regularnych remontów i napraw murów, tynków, powłok malarskich.

Gwarancja:

 • przed podjęciem  prac  odpowiednio przeszkolony personel  przeprowadzi badania diagnostyczne, mające na celu zidentyfikowanie przyczyn zawilgocenia. Następnie fachowo i solidnie zostaną wykonana wszelkie prace związane z wykonaniem izolacji poziomej.
 • zapewniamy, iż po wykonaniu izolacji poziomej metodą PRINZ i naturalnym wyschnięciu murów, problemy związane z wilgocią kapilarną nie powrócą aż do końca trwałości technicznej obiektu,
 • udzielamy 40-letniej gwarancji na wykonane usługi.